Vragen? Bel ons op: +31 (0)20 669 25 06

Disclaimer

Disclaimer – All in Portugal

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (geheel) correct is opgenomen. All in Portugal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

De bedragen in Euro’s zijn op hele Euro’s afgerond.

Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

All in Portugal is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. All in Portugal vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle rechten voorbehouden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, rekenmodules, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij All in Portugal of worden door All in Portugal met toestemming van de rechthebbende op deze site getoond en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van All in Portugal. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All in Portugal.

┬ę 2019 All in Portugal, Amsterdam